Navigation for the English version of the site can be found at låt Hoppet Leva bottom of this page. Jag heter Göran Rosenberg och är författare och journalist.

Jag ska efter förmåga försöka hålla sidan levande med texter artiklar, bokuppgifter, framträdanden, länkar och annat som jag hoppas kan vara till lite nytta och någon glädje. Texterna är för privat bruk endast, så för offentlig återgivning eller publicering fordras mitt tillstånd. En pressbild finns att hämta här. Bakgrundsprofil för talar- och moderatorsuppdrag finns att läsa här. I ljuset av vad som nu sker i USA lägger jag här ut länkarna till mina två dokumentärserier för TV4 från 2004 och 2008. Framhämtade ur arkiven tycker jag de är v’äl värda att ses om eftersom de på många sätt förebådar det Amerika som 2016 kommer att välja Donald Trump till president.

A discussion between myself and professor Avi Shlaim at Lund University in April 2016. En ny journalistik har sett dagens ljus. Låt mig också genast säga att jag inte anser det vara journalistik. Inte bara i Europa utan också, och inte minst, i Donald Trumps USA. En ideologi med en så väl dokumenterad historia av våld och samhällsförstörelse bakom sig? Och med ett så problematiskt förhållande till demokratin? En gräns där känslan av samhörighet tar över principen om allas lika rätt och värde.

En gräns mellan dem som hör hemma och dem som inte gör det. Mellan den varma personkretsen och den kalla. För en tid sedan såg jag på nätet ett uttalande av förre presidenten Obama. Det var alldeles tydligt Obama som talade, och rösten var omisskännligen hans, och läpparna rörde sig helt synkront med vad han sa, och det hela verkade hur verkligt som helst. Anta att någon använder sin yttrandefrihet för att säga:  jag vill avskaffa din yttrandefrihet.

Som säger att om jag får bestämma ska du inte att ha samma friheter och rättigheter som jag i det här samhället, ja kanske inte ens rätten att leva här. Jag underskattar inte biomedicinens eller genteknologins eller robotteknologins möjligheter att förändra människans biologi, lika lite som jag underskattar de hot och utmaningar som människans kultur idag ställer världen inför. Jag kunde helt enkelt inte föreställa mig att vi plötsligt skulle drivas att fostra våra barn och vårda våra sjuka och ta hand om våra gamla av samma skäl som vi drivs att producera bilar och mobiltelefoner. Det sägs att det sista som överger människan är hoppet. Man skulle också kunna säga: utan hoppet dör människan.